Mgr. Leszek Górski

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Matematika Výstavní soubor za 1. ročník 2021