Piotr Góryjowski

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Foodtrucks Výstavní soubor za 1. ročník 2021
Zachránit '22 Výstavní soubor za 2. ročník 2022