Monika Mieleszko

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Země v demolici Výstavní soubor za 1. ročník 2021