Renáta Süssová

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Canisterapie Výstavní soubor za 1. ročník 2021
Do ráje se nejezdí v kočáře Výstavní soubor za 2. ročník 2022