Valdemar Bednarz

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Suspension Výstavní soubor za 1. ročník 2022
Toi Story Výstavní soubor za 2. ročník 2023