Wojciech Klimala

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Autoportréty (ID) Výstavní soubor za 1. ročník 2022
Tělo si pamatuje Výstavní soubor za 2. ročník 2023