Anna Tomaka

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Nemluv se mnou jako s hluchým. Výstavní soubor za 1. ročník 2022