Adam Karaś

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Deepfake Výstavní soubor za 1. ročník 2023