Aleksandra Kossowska

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Válka na Ukrajině Výstavní soubor za 1. ročník 2023
Válka v Sudánu Výstavní soubor za 2. ročník 2024