Gabriela Povrazníková

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Make porn, not war Výstavní soubor za 1. ročník 2023