Jan Mihaliček

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Praha 2023 - Dehumanizace místa... Výstavní soubor za 1. ročník 2023