Roman Číž

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Fotografia na VŠVU v Bratislavě Teoretická bakalářská práce