Daniela Dostálková

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Kýč ve fotografii Teoretická bakalářská práce