Mgr. BcA. Rafał Milach

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Dokumentární fotografie v Horním Slezsku po druhé svět. válce (1945-1980) Teoretická bakalářská práce
Sputnik Photos a skupinové fotografické projekty v Polsku. Sputnik Photos and collective photo graphic projects in Poland. Teoretická doktorská práce 2016
The winners Praktická doktorská práce 2016

Záverečné práce, které pedgog vedl

Jméno práce Typ práce Rok
Dunaj, svět za národy Praktická bakalářská práce 2022
Být vlastním cílem Výstavní soubor za 4. ročník 2022
Návraty Výstavní soubor za 4. ročník 2022
Zdá se, že je vše v pořádku Praktická bakalářská práce 2021
ANETA GRZESZYKOWSKA Teoretická bakalářská práce 2021
SUBKULTURY V POLSKÉ FOTOGRAFII PO ROCE 2000 Teoretická bakalářská práce 2021
IND. Výstavní soubor za 1. ročník 2021
PROCEDURA WEJŚCIA DO KLASY Praktická bakalářská práce 2020
Strike a Pose Praktická bakalářská práce 2020
Revize Praktická bakalářská práce 2020
Návštěva Praktická magisterská práce 2020
Štojdl Lenka Anti Baby Cycle Praktická magisterská práce 2020
Den, kdy nikdo nezemřel“ Adama Broomberga a Olivera Chanarina jako antiteze klasické válečné fotoreportáže Teoretická bakalářská práce 2020
Dokumentárná fotografie a sociální procesy na Ukrajině v letech 2009-2020. Teoretická bakalářská práce 2020
Reprezentace školy ve fotografii Teoretická bakalářská práce 2020
FEMALE GAZE VE FOTOGRAFII VE VĚKU SOCIÁLNÍCH MEDIÍ Teoretická bakalářská práce 2020
ind.1 Výstavní soubor za 1. ročník 2020
PETRA COLLINS - ŽIVOT A TVORBA Výstavní soubor za 1. ročník 2020
Nedívej se na mě Výstavní soubor za 2. ročník 2020
„Stíny” Výstavní soubor za 2. ročník 2020
Transformace veřejného prostoru v Polsku po roce 1989 v projektech polských dokumentárních fotografů Teoretická bakalářská práce 2019
Gliwické fotografické tovaryšstvo Teoretická bakalářská práce 2019
Krzysztof Gołuch - Raná tvorba Teoretická bakalářská práce 2019
Andrzej Tobis - život a tvorba Teoretická bakalářská práce 2019
Krzysztof Miller - fotograf Teoretická bakalářská práce 2019
Krajina jako zobrazování událostí druhé světové války v současné polské fotografii Teoretická bakalářská práce 2019
Zuza Krajewska Teoretická bakalářská práce 2019
Interpretace fotografického cyklu literárním způsobem. Analýza vybraných příkladů. Teoretická magisterská práce 2019
Autoportrét v polské feministické fotografii Teoretická bakalářská práce 2018
Synchrodogs, Monografie Teoretická bakalářská práce 2018
Vizuální propaganda na příkladu trybuny ludu v letech 1948 - 1950 Teoretická bakalářská práce 2018
Fotografie jako nástroj společenského nátlaku na příkladu archivu Institutu paměti národa Teoretická bakalářská práce 2018
Biologické kontexty v současné polské fotografii Teoretická bakalářská práce 2018
Vztah matky s dcerou v očích ženských fotografů Teoretická bakalářská práce 2018
Svijet Výstavní soubor za 1. ročník 2018
Lolo Výstavní soubor za 2. ročník 2017
CROWDFUNDING ve fotodokumentární fotografii a fotožurnalistice Teoretická bakalářská práce 2016
The bleach Výstavní soubor za 1. ročník 2016
Motiv homosexuální a transsexuální kultury ve fotografii po roce 1950 Teoretická bakalářská práce 2015
Motiv řeky Visly v polské fotografii od roku 1945 do současnosti Teoretická bakalářská práce 2015
Reprodukce, kopie a apropriace fotografií 'Pictures generation' a její vliv na další generace fotografů Teoretická bakalářská práce 2015
Syndrom Fenixa Praktická bakalářská práce 2014
Zdroje financování fotografických projektů v Polsku po roce 2004 Teoretická bakalářská práce 2014
Dokumentární fotografie na Dolním Slezsku 1945 - 2000 Teoretická magisterská práce 2014
Deeplodok Praktická bakalářská práce 2013
FAMILY COMES FIRST Praktická bakalářská práce 2013
Mimikia Praktická bakalářská práce 2013
Mili Praktická bakalářská práce 2013
Aspekty identity a její vliv na vybraných zástupců americké intimní fotografie. Teoretická bakalářská práce 2013
Propaganda na fotografiích reportérů Centrální Fotografické agentury Teoretická bakalářská práce 2013
Fotografické dvojice a jejich intimita v současné polské fotografii Teoretická bakalářská práce 2013
Současný trh s fotografickými knihami vydanými vlastním nákladem v Polsku Teoretická bakalářská práce 2013
Fotografické projekty věnované globalizaci Teoretická magisterská práce 2012
Náboženské symboly použité v polské tvůrčí a komerční fotografii. O fotografických evangeliích Susan Sontagové Teoretická magisterská práce 2012

Záverečné práce, které pedgog oponoval

Jméno práce Typ práce Rok
Neviditelnost jako motiv v současné fotografii na vybraných Teoretická bakalářská práce 2013
Nahé dítě v současné fotografii Teoretická bakalářská práce 2015
Polská industriální fotografie po roce 1990 Teoretická bakalářská práce 2017
Fotografický obraz polských prezidentů v letech 1989 až 2019 Teoretická bakalářská práce 2019
Současné tendence ve fotografických knížkách na vybraných příkladech. Teoretická magisterská práce 2015
Nahé dítě ve fotografii Teoretická magisterská práce 2016
Fenomén internetových fotografických deníků analyzovaný na příkladech polských blogerů. Teoretická magisterská práce 2012
FOTOGRAFIE JAKO NÁSTROJ INTERVENCE DO MĚSTSKÉHO PROSTORU V POLSKU PO ROCE 2000 Teoretická bakalářská práce 2021
DUNAJ Teoretická bakalářská práce 2022
Za papírem - Behind the paper Praktická bakalářská práce 2022