Emil Pališek

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Fotografie v Olomouci 30. a 40. let Teoretická bakalářská práce