doc. Mgr. Václav Podestát NULL

Záverečné práce, které pedgog vedl

Jméno práce Typ práce Rok
Limit 150 Praktická magisterská práce 2023
Úryvky spomienok Praktická magisterská práce 2023
(A)symetria / (A)symmetry Praktická magisterská práce 2023
ZDENĚK STOLBENKO Teoretická bakalářská práce 2023
Czesław Siegieda - monografie Teoretická bakalářská práce 2023
Mozaika fotografických príbehov Borisa Németha - The mosaic of photographic stories by Boris Németh Teoretická magisterská práce 2023
Válka na Ukrajině Výstavní soubor za 1. ročník 2023
Praha 2023 - Dehumanizace místa... Výstavní soubor za 1. ročník 2023
Psí život Výstavní soubor za 1. ročník 2023
Roma spirit Výstavní soubor za 1. ročník 2023
Nepozorovaně Výstavní soubor za 1. ročník 2023
Stín, světlo a záblesky Indie Výstavní soubor za 2. ročník 2023
DRAG Výstavní soubor za 2. ročník 2023
Cosplay Výstavní soubor za 4. ročník 2023
Swallowed up by the City Výstavní soubor za 4. ročník 2023
Pandemie Výstavní soubor za 4. ročník 2023
Ticho Praktická bakalářská práce 2022
Prázdno a hranice Praktická doktorská práce 2022
Pandemie - COVIDU VE FOTOGRAFIÍCH ČESKÝCH STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE Teoretická bakalářská práce 2022
ČESKÁ VÁLEČNÁ FOTOGRAFIE PO ROCE 1989 Teoretická bakalářská práce 2022
Fotografie v tvorbě vybraných polských umělců po roce 1989 Teoretická doktorská práce 2022
Sápmi Výstavní soubor za 1. ročník 2022
Radšej sám Výstavní soubor za 2. ročník 2022
Do ráje se nejezdí v kočáře Výstavní soubor za 2. ročník 2022
Hranice Výstavní soubor za 2. ročník 2022
To blend in with home Výstavní soubor za 2. ročník 2022
Dvetisíc dvatsat Praktická bakalářská práce 2021
Estetika válečné fotografie v 21. století Teoretická bakalářská práce 2021
Elvis Presley ve fotografii a jeho vizuální vliv na pop kulturu Teoretická bakalářská práce 2021
Fotograf Miroslav Martinovský Teoretická bakalářská práce 2021
Handicapovaní v české fotografii po roce 2000 Teoretická bakalářská práce 2021
FOTOGRAFICKÝ ČASOPIS SOURCE Teoretická magisterská práce 2021
D3 2021 Výstavní soubor za 1. ročník 2021
Když je pryč Výstavní soubor za 1. ročník 2021
Scena zbrodni / Místo činu Výstavní soubor za 4. ročník 2021
Zapomenuté sny Praktická bakalářská práce 2020
Evžen Sobek - monografie Praktická magisterská práce 2020
Pavel Pecha Teoretická magisterská práce 2020
"Pilgrim" Výstavní soubor za 1. ročník 2020
Orkiestra Výstavní soubor za 1. ročník 2020
"Ludzie, których spotykam" Výstavní soubor za 1. ročník 2020
Odstíny bílé Výstavní soubor za 1. ročník 2020
Ak-szumkar Výstavní soubor za 2. ročník 2020
Nepokoj Výstavní soubor za 4. ročník 2020
Fresh From Poland - organizace propagující polské fotografy v zahraničí. Teoretická bakalářská práce 2019
Rodina ve fotografických projektech Teoretická magisterská práce 2019
(NE)závislí Výstavní soubor za 1. ročník 2019
Až já budu malý Praktická bakalářská práce 2018
Moje město Praktická magisterská práce 2018
Boris Németh - fotograf Teoretická bakalářská práce 2018
Mezi orientalismem a ,,podhalanismem“ Teoretická magisterská práce 2018
Akademie Fotografie a Podnikání v Bialystoku Teoretická bakalářská práce 2017
Fotografické výstavy v Severočeském muzeu v Liberci Teoretická magisterská práce 2017
Pro Photo Teoretická magisterská práce 2017
Portrét umělce Výstavní soubor za 1. ročník 2017
Miroslav Myška – od sazeče fotografem Teoretická bakalářská práce 2016
Pavel Štecha Teoretická bakalářská práce 2015
Válečná zkušenost v neválečné fotografii. Jaký vliv měla válečná fotografie na fotografy Teoretická bakalářská práce 2015
Fotojatka Teoretická magisterská práce 2015
Backstage Praktická magisterská práce 2014
Přehrada Praktická magisterská práce 2014
Hranice Praktická magisterská práce 2014
Předpoklady egoismu-reflexe tradic Praktická bakalářská práce 2013
Zahrada duše Praktická bakalářská práce 2013
Vnitřní svět Praktická bakalářská práce 2013
Jindřich Přibík fotograf Teoretická bakalářská práce 2013
Mystika v polské fotografii po roce 1990 Teoretická bakalářská práce 2013
Ivo Gil Teoretická bakalářská práce 2013
Portréty Praktická magisterská práce 2012
MUŽI+muži Praktická magisterská práce 2012
CREW TEENS Praktická magisterská práce 2012
Rodinné fotoarchívy na východním Slovensku v období 1920 - 1989 Teoretická bakalářská práce 2012
Jan Schýbal fotograf Teoretická bakalářská práce 2012
Boris Michajlov Teoretická bakalářská práce 2012
Bořivoj Hořínek Teoretická magisterská práce 2012
Fenomén internetových fotografických deníků analyzovaný na příkladech polských blogerů. Teoretická magisterská práce 2012
Čtvercový formát v současné české fotografii Teoretická magisterská práce 2012
Fotografické výstavy a galerie v Českých Budějovicích po roce 1989 Teoretická bakalářská práce 2011
Snapshot photography – historie a souvislosti Teoretická bakalářská práce 2010
Tomáš Fassati – teoretická činnost v oblasti fotografické tvorby Teoretická bakalářská práce 2009
Fotografové Anna a Karel Kocourkovi Teoretická bakalářská práce 2009
Fotograf Oldřich ŠKÁCHA Teoretická magisterská práce 2009
Neighbourhoods Výstavní soubor za 2. ročník 2009
Petr Velkoborský Teoretická bakalářská práce 2008
Galerie G4 v Chebu Teoretická bakalářská práce 2008
Ruce ve světové fotografii Teoretická magisterská práce 2007
Den bez konce Praktická bakalářská práce 2006
Vladimír Birgus Teoretická magisterská práce 2005
Fotobanky Teoretická magisterská práce 2005
Sebezobrazování jako vyjadřovací prostředek umělkyň Teoretická magisterská práce 2005
Ibra Ibrahimovič, fotografický dokumentarista severních Čech Teoretická bakalářská práce
Enrique Stanko Vráz , cestovatel a fotograf Teoretická bakalářská práce
Barbara Klemm Teoretická bakalářská práce
Alexandr Glyadyelov. Jeden z mála … Teoretická bakalářská práce
Dětství – Téma žen fotografek Teoretická bakalářská práce
Tibor Huszár Teoretická bakalářská práce
Oldřich Škácha Teoretická magisterská práce

Záverečné práce, které pedgog oponoval

Jméno práce Typ práce Rok
Jan Pohribný, fotograf Teoretická bakalářská práce
České dokumentaristické dílny 80. a 90. Let Teoretická bakalářská práce
Sakrální motivy v díle Františka Drtikola Teoretická bakalářská práce
Lidé Hlučínska 90. let 20. století Teoretická bakalářská práce
Fedor Gabčan Teoretická bakalářská práce 2000
Fenomén fotografie v Psychiatrické léčebně Bohnice Teoretická bakalářská práce 2000
Osobnost a dílo Karla Cudlína Teoretická bakalářská práce 2000
Jan Jindra Teoretická bakalářská práce
Karel Hájek Teoretická bakalářská práce
Současné trendy v české módní fotografii Teoretická bakalářská práce
Eva Davidová - romská srdce v objektivu Teoretická bakalářská práce
Svědci průmyslového pokroku Teoretická bakalářská práce
Česká portrétní fotografie mezi roky 1839 až 1918 Teoretická bakalářská práce
Dokumentární fotografie na Institutu tvůrčí fotografie na přelomu 2. a 3. tisíciletí Teoretická bakalářská práce
Fotografie města 40. let 20. století Teoretická bakalářská práce
Alex Webb Teoretická bakalářská práce
Andrej Bán, fotograf Teoretická bakalářská práce
Fotografové Václava Havla Teoretická bakalářská práce
Česká fotografie ve Francii 1989 - 2005 Teoretická bakalářská práce
Fotografie ve společenských týdenících Reflex, Týden a Instinkt Teoretická bakalářská práce
Gustav Aulehla Teoretická bakalářská práce 2006
Dokumentární fotografie ostravských autorů po roce 1989 do současnosti Teoretická bakalářská práce 2006
Brněnské fotografické školství Teoretická bakalářská práce
Fotografická reportáž z týdeníku „ITD“ Teoretická bakalářská práce 2007
Subjektivní vidění skutečnosti v současné dokumentární fotografii prezentované na vybraných příkladech Teoretická bakalářská práce 2007
Děti v současné české fotografii Teoretická bakalářská práce
Fotograf Rudolf Jarnot Teoretická bakalářská práce 2008
Novinářská fotografie na Slezsku v 60. a 70. letech 20. století ve dvou největších regionálních denících Tribuna Robotnicza a Dziennik Zachodni. Teoretická bakalářská práce 2009
Vojtek Wieteska – tvorba Teoretická bakalářská práce 2009
Andrzej Baturo Teoretická bakalářská práce 2009
Fotografie na Kladensku po roce 2000 Teoretická bakalářská práce 2009
Agnés Vardová, fotografie, kino Teoretická bakalářská práce 2010
Sučasna fotografia na Škole užitkového výtvarnictva Josefa Vydru v Bratislave Teoretická bakalářská práce 2010
Studio výtvarné fotografie v Liberci Teoretická bakalářská práce 2010
Bořek Sousedík Teoretická bakalářská práce 2010
Proč nový polský dokument? Teoretická bakalářská práce 2010
Dana Kyndrová Teoretická bakalářská práce 2010
Petr Tausk - teoretik, pedagog a fotograf Teoretická bakalářská práce 2011
Petr Balíček - fotograf Teoretická bakalářská práce 2012
Jaroslav Kučera - fotograf a kurátor Teoretická bakalářská práce 2012
Štěpánka Stein & Salim Issa Teoretická bakalářská práce 2012
Jiří Hanke a Malá galerie České spořitelny v Kladně Teoretická bakalářská práce 2012
Rodina v slovenskej fotografii po roku 1989 Teoretická bakalářská práce 2012
Rodina v slovenskej fotografii po roku 1989 Teoretická bakalářská práce 2012
Občianske združenie FOTOFO Teoretická bakalářská práce 2012
Antonín Kratochvíl / Na hranici stínu Teoretická bakalářská práce 2012
Vizualismus Teoretická bakalářská práce 2013
Expresivní polohy subjektivního dokumentu v současné české fotografii Teoretická bakalářská práce 2013
Blanka Chocholová Teoretická bakalářská práce 2013
Forenzní přístup k umělecké fotografii inspirované smrtí po roce 1945 Teoretická bakalářská práce 2013
Jindřich Bišický - fotograf 1. světové války Teoretická bakalářská práce 2014
O čem vypráví prostor polská v dokumentární fotografii po roce 2000 Teoretická bakalářská práce 2014
Slezské zemské muzeum v Opavě - fotografická sbírka 1960 - 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii Teoretická bakalářská práce 2014
Elżbieta Łubowicz Teoretická bakalářská práce 2014
Voyeurismus ve fotografii Teoretická bakalářská práce 2015
Studenti a absolventi studia fotografie na PWSFTviT im. Leona Schillera v Lodži v letech 2005–2015. Teoretická bakalářská práce 2015
Přemysl Koblic na stránkách Fotografického obzoru Teoretická bakalářská práce 2015
Motiv cestování v současné polské fotografii na vybraných příkladech Teoretická bakalářská práce 2015
Fotograf Jozef Ondzik Teoretická bakalářská práce 2016
Ľavé oko Martina Kollára Teoretická bakalářská práce 2016
Filip Zawada Teoretická bakalářská práce 2016
Divadelní fotografie v období změn v polském divadle devadesátých let a začátku nového tisíciletí. Tvorba nebo odraz reality? Teoretická bakalářská práce 2016
České fotografické publikace vydané samonákladem po roce 1989 Teoretická bakalářská práce 2017
Jiří Všetečka Teoretická bakalářská práce 2017
Pozice fotografie v cenách Jindřicha Chalupeckého a Oskára Čepana Teoretická bakalářská práce 2017
Grzegorz Dąbrowski Teoretická bakalářská práce 2018
Anna Grzelewska - monografie Teoretická bakalářská práce 2019
Fotografie jako deníkový záznam v českém kontextu posledních deseti let Teoretická bakalářská práce 2019
Daniela Sýkorová Teoretická bakalářská práce 2019
Interpretace věci v české fotografii 60.- 80. let 20. století Teoretická magisterská práce 2005
Neostrost ve fotografii Teoretická magisterská práce
Štěpánka Stein - Salim Issa - Autorská fotografická tvorba 1998 - 2013 Teoretická magisterská práce 2016
Fotografia na Škole užitkoveho výtvarnictva Josefa Vydru v Bratislave Teoretická magisterská práce 2014
Fúze české inscenované a dokumentární fotografie po roce 1989 Teoretická magisterská práce 2011
Fotokast a jiné moderní způsoby prezentace fotoreportáží na internetu Teoretická magisterská práce 2012
Fotografie na Grafické škole v Praze Teoretická magisterská práce 2007
Novinářská fotografie na Slezsku v 60. a 80. letech 20. století ve dvou největších regionálních denících Trybuna Robotnicza a Dziennik Zachodni. Teoretická magisterská práce 2013
Polské fotografky - dokumentaristky po roce 2000. Teoretická magisterská práce 2013
Fotografický folklór Teoretická magisterská práce 2006
Archiv ve fotografických knihách po roce 2000 Teoretická magisterská práce 2014
Fotografická soutěž FRAME Teoretická magisterská práce 2016
Přemysl Koblic na stránkách fotografických časopisů Teoretická magisterská práce 2017
Liberecké Studio výtvarné fotografie Teoretická magisterská práce 2013
Moderní naturalistická a manipulovaná umělecká fotografie inspirovaná smrtí Teoretická magisterská práce 2015
Česká reportážní a dokumentární fotografie 1945 – 1968 Teoretická magisterská práce 2000
Kolektivní projekty dokumentární fotografie 80. a 90. let 20. století v České republice Teoretická magisterská práce 2000
Kabinet fotografie v Opavě Teoretická magisterská práce 2014
Podmienky fotografov v slovenských médiách Teoretická magisterská práce 2014
Proměny fotožurnalistiky v digitálním věku Teoretická magisterská práce
Intimita v polské fotografii Teoretická magisterská práce
Gustav Aulehla v kontextu české dokumentární fotografie 1958-1968 Teoretická magisterská práce 2009
Hranice osobního příběhu Teoretická magisterská práce 2016
Situace polské fotografie aktualit po roce 2005 Teoretická magisterská práce 2014
Ladislav Postupa, fotograf a grafik Teoretická magisterská práce 2012
Hradec Králové – Fotografie 1945-2000 Teoretická magisterská práce
Jan Pikous, fotograf Teoretická magisterská práce 2017
Zobrazení fenoménu ošklivosti ve fotografii po roce 1945 na vybraných příkladech Teoretická magisterská práce 2019
Subjektivní dokumentární fotografie v česku Teoretická magisterská práce 2012
Sběratelství fotografie v Polsku po roce 2003 Teoretická magisterská práce 2014
České dokumentární fotografie 90. let 20. století Teoretická magisterská práce 2007
Inscenace v polské dokumentární fotografii po roce 2000 Teoretická magisterská práce 2014
Fenomén synchronicity ve fotografii Teoretická magisterská práce 2009
Vladislav Galgonek Fotograf Teoretická magisterská práce 2019
Smrt ve fotografii od jejího počátku do roku 1945 Teoretická magisterská práce 2012
Vladimír Kozlík – PER UNIVERSUM Teoretická magisterská práce 2019
ČTK - redakce obrazového zpravodajství Teoretická magisterská práce 2007
Dvě dekády Czech Press Photo Teoretická magisterská práce 2014
Dana Kyndrová Teoretická magisterská práce 2013
Česká novinářská fotografie na přelomu 20. a 21. století Teoretická magisterská práce 2007
Dokumentární fotografie studentů na Institutu tvůrčí fotografie Teoretická magisterská práce 2005
Miroslav Vojtěchovský Teoretická magisterská práce 2017
reGeneration Teoretická magisterská práce 2012
Paraguay Praktická bakalářská práce 2014
Miss Roma Praktická magisterská práce 2014
NUMB Praktická magisterská práce 2014
Modní fotografie Praktická magisterská práce 2014
Prism Praktická bakalářská práce 2013
Nové místo. Jiná realita. Cizí lidé Emigrace, o které jsem snil, mě vyčerpává. Praktická magisterská práce 2020
FEMALE GAZE VE FOTOGRAFII VE VĚKU SOCIÁLNÍCH MEDIÍ Teoretická bakalářská práce 2020
Kolaz miedzy swiatem materialnym a cyfrowym Praktická bakalářská práce 2020
Současná polská divadelní fotografie. Tvorba nebo odraz reality? Teoretická magisterská práce 2020
Fotografie v Centru kreativního umění ve Vratislavi Teoretická magisterská práce 2020
Yumiko Praktická magisterská práce 2020
Miroslav Vojtěchovský Teoretická magisterská práce 2017
Viděla jsem nějaká znamení lásky Praktická magisterská práce 2012
Ľavé oko Martina Kollára Teoretická magisterská práce 2021
Být matkou Praktická bakalářská práce 2021
DANIELA MRÁZKOVÁ Kurátorská činnost s akcentem na fotografii ze Sovětského svazu Teoretická bakalářská práce 2021
Mileniálové z Havany Praktická magisterská práce 2022
Andrej Reiser Teoretická magisterská práce 2022
DAVID GABERLE Teoretická bakalářská práce 2022
Confession of a Man Praktická bakalářská práce 2022
Roman Franc Teoretická bakalářská práce 2022
Dobrý dům špatný Praktická bakalářská práce 2022
NAHÉ TĚLO A AKT VE FOTOGRAFÍCH ROMAINA URHAUSENA Teoretická magisterská práce 2023
Úplněk / Full Moon Praktická bakalářská práce 2023
V jiné zemi / In another world Praktická bakalářská práce 2023
Život mimo systém v současné americké dokumentární fotografii v pracích A. Sotha, L. Fogliy a M. Genitempa Teoretická bakalářská práce 2023