Hana Čermáková

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Konzervace ve fotografii Teoretická bakalářská práce
Konzervace ve fotografii Teoretická magisterská práce 2009
Bez názvu Praktická magisterská práce 2009