Jan Dyntera

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Barva ve fotografii Teoretická bakalářská práce
Barva ve fotografii ll. Teoretická magisterská práce 2010
"Kon-Tiky" Praktická magisterská práce 2010