Kateřina Kovářová

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Krajina v české fotografii od roku 1960 Teoretická bakalářská práce