Alena Plánková

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Autoportrét v dějinách fotografie Teoretická bakalářská práce