doc. Mgr. Jiří Siostrzonek Ph.D

Záverečné práce, které pedgog vedl

Jméno práce Typ práce Rok
Tvář určena veřejnosti Výstavní soubor za 1. ročník 2023
Cesta do školy (Svoboda na hranici) Výstavní soubor za 1. ročník 2023
Cesta za obzor Výstavní soubor za 4. ročník 2023
Praktická bakalářská práce 2022
Bruntálsko Praktická doktorská práce 2022
FOTO ŠKOLA BRNO Teoretická bakalářská práce 2022
Fotografické publikace severní Moravy a Slezska - Photographic Publications of Northern Moravia and Silesia Teoretická doktorská práce 2022
Mezi domovy Výstavní soubor za 1. ročník 2021
Domov Výstavní soubor za 1. ročník 2021
Obrysy reality Výstavní soubor za 1. ročník 2021
X Online Výstavní soubor za 2. ročník 2021
Soutěž polské tiskové fotografie GRAND PRESS PHOTO Teoretická bakalářská práce 2019
PIX.HOUSE – Místo pro fotografii Teoretická magisterská práce 2019
Fotografické výstavy Institutu tvůrčí fotografie v galerii Opera Teoretická magisterská práce 2018
Fotografové sídlišť v Čechách a na Slovensku od šedesátých let do současnosti Teoretická magisterská práce 2018
Leopold Pospíšil exil 48 Teoretická magisterská práce 2018
Využití fotografie v charitativních institucích Teoretická bakalářská práce 2017
Rodina z hlediska otce v současné polské fotografii Teoretická bakalářská práce 2016
Samota v polské fotografii. Generace Y na příkladech tvorby studentů Institutu tvůrčí fotografie Teoretická bakalářská práce 2016
Propagujme ocel a uhlí! Fotografické publikace o Ostravsku ve 20. století Teoretická magisterská práce 2016
Zapomenutí oderští fotografové 19. století Teoretická magisterská práce 2016
Dokument ve sportovní fotografii v Polsku po roce 1989 Teoretická bakalářská práce 2015
Jakub Smolski vesnický fotograf z Luky Teoretická bakalářská práce 2015
Motiv cestování v současné polské fotografii na vybraných příkladech Teoretická bakalářská práce 2015
Nekontakt Praktická bakalářská práce 2014
Blok 62 Praktická magisterská práce 2014
Martin Štrba - jednou nohou fotograf Teoretická bakalářská práce 2014
Fotografické publikace o Ostravsku v letech 1948-1989 Teoretická bakalářská práce 2014
Fotografie při utváření image politiků Teoretická bakalářská práce 2014
Fotografická galerie Fiducia Teoretická bakalářská práce 2014
Prostory v moderní architektuře Teoretická bakalářská práce 2014
Dítě jako fotograf Teoretická bakalářská práce 2014
Domov v české fotografii Teoretická magisterská práce 2014
Fotografie na Akademii „ LABA“ Teoretická bakalářská práce 2012
Fenomén fotobank a microstockové fotografii Teoretická bakalářská práce 2012
Pohlednice z PLR Teoretická bakalářská práce 2012
HIP-HOP a fotografie Teoretická bakalářská práce 2012
Michael Wolf, fotograf s nápadem Teoretická bakalářská práce 2012
Dom Fotografie v Poprade Teoretická magisterská práce 2012
Vizuální antropologie Teoretická bakalářská práce 2011
Nová fotografie? Potíže se sociologickou analýzou proměn v amatérské fotografii. Teoretická bakalářská práce 2011
Prostor lidského bytí - člověk a jeho prostor ve fotografii Teoretická bakalářská práce 2011
Fotografie jako inspirace, nástroj a výrazový prostředek v tvorbě vybraných současných polských umělců po roce 2000 Teoretická bakalářská práce 2010
Aktuální trendy v pornografické fotografii Teoretická bakalářská práce 2010
Agnés Vardová, fotografie, kino Teoretická bakalářská práce 2010
Portréty - Mikolajice Praktická magisterská práce 2009
Fenomén internetových fotogalerií, jejich společné charakteristiky s tradičními fotokluby Teoretická bakalářská práce 2009
Využití fotografie v terapeutické práci s problémovými uživateli návykových látek Teoretická bakalářská práce 2008
Fotografická reportáž z týdeníku „ITD“ Teoretická bakalářská práce 2007
Arteterapie formou fotografie v ČR Teoretická magisterská práce 2007
Fotografie -autoterapie Teoretická magisterská práce 2003
Fotografie v arteterapii Teoretická bakalářská práce
O sobě Teoretická bakalářská práce
Šok skutečnosti Teoretická bakalářská práce
Postavení fotografického aktu ve společnosti Teoretická bakalářská práce
Vnímání fotografie návštěvníky fotografických výstav Teoretická bakalářská práce
Komunikační proces ve fotografii Teoretická bakalářská práce
Mateřství v české fotografii 1968 - 2008 Teoretická bakalářská práce
Fotografie v mém životě Teoretická bakalářská práce
Fotografické ikony období polské systémové transformace Teoretická bakalářská práce
Zařazení fotografie do kontextu vizuálního umění Teoretická bakalářská práce
Fenomén bulvární fotografie Teoretická bakalářská práce
Metodika výuky obrazové skladby na Lidové konzervatoři v Ostravě Teoretická bakalářská práce
Fototerapie Teoretická bakalářská práce
Dítě jako fotograf Teoretická magisterská práce

Záverečné práce, které pedgog oponoval

Jméno práce Typ práce Rok
Česká secese ve fotografii Teoretická bakalářská práce
Obrazové aspekty časopisu Reflex Teoretická bakalářská práce
Reklamní kampaně Benettonu Teoretická bakalářská práce
Josef Prošek Teoretická bakalářská práce 2000
Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund Teoretická bakalářská práce
Fotografie ve vedení mládeže Teoretická bakalářská práce
Film a fotografie 1918-1945 Teoretická bakalářská práce
Ivan Soeldner (1939 - 1970) Teoretická bakalářská práce
Dvojí pojetí fotografie fotografie v kontextu umění v letech 1990 - 2005 Teoretická bakalářská práce
Dokumentární fotografie a multimediální prezentace Teoretická bakalářská práce
Měsíc fotografie v Krakově. Teoretická bakalářská práce
Vliv civilizačního a technologického vývoje na fotografii sledovaný na příkladu válečné reportážní fotografie Teoretická bakalářská práce 2007
Manipulace v polské reportážní fotografii Teoretická bakalářská práce 2007
Srovnávací koncepty s typologií Becherových Teoretická bakalářská práce 2009
Deník samovraha Teoretická bakalářská práce 2009
Styl a cesta z expresionismu v polské dokumentární fotografii po roce 2000 Teoretická bakalářská práce 2009
Vyfot´te sami sebe Teoretická bakalářská práce 2009
Daniel Šperl Teoretická bakalářská práce 2010
Snapshot photography – historie a souvislosti Teoretická bakalářská práce 2010
Jelenihorská fotografická skupina Teoretická bakalářská práce 2010
Fotografie v Divadle Petra Bezruče v Ostravě Teoretická bakalářská práce
Fotografická tvorba Jana Kubíčka Teoretická bakalářská práce 2011
Intimita v současné české fotografii Teoretická bakalářská práce 2011
Současné reflexe industriální krajiny Teoretická bakalářská práce 2012
Portrét města: Fotografie Edwarda Janusze Teoretická bakalářská práce 2013
Jiří Šigut Teoretická bakalářská práce 2013
Současný trh s fotografickými knihami vydanými vlastním nákladem v Polsku Teoretická bakalářská práce 2013
Witold Jacyków a jeho fotografické světy Teoretická bakalářská práce 2013
Zdroje financování fotografických projektů v Polsku po roce 2004 Teoretická bakalářská práce 2014
Fotografie a etnografie v Československu Teoretická bakalářská práce 2017
Komplikované vztahy mezi otcem a synem na příkladech ve fotografii Teoretická bakalářská práce 2017
Vlastní rodina v současné fotografii Teoretická bakalářská práce 2018
Andrzej Kramarz Teoretická bakalářská práce 2019
Arkadiusz Gola. Úvod do monografie Teoretická bakalářská práce 2019
Transformace veřejného prostoru v Polsku po roce 1989 v projektech polských dokumentárních fotografů Teoretická bakalářská práce 2019
Bezdomovectví ve fotografii v České republice po roce 1989 Teoretická bakalářská práce 2019
Ekonomické témata ve fotografii Konrada Pustoły Teoretická bakalářská práce 2019
Pro Photo Teoretická magisterská práce 2017
Fotografové Národního divadla moravskoslezského od 90. let do současnosti Teoretická magisterská práce 2016
Nové formy komunikace ve válečné fotografii Teoretická magisterská práce 2019
Rodina ve fotografických projektech Teoretická magisterská práce 2019
Německá a česká fotografie na Rýmařovsku Teoretická magisterská práce 2016
Fotografické projekty věnované globalizaci Teoretická magisterská práce 2012
Vztah filmu a fotografie ve 20. století Teoretická magisterská práce 2006
Možnosti fotografie ve výuce a výchově Teoretická magisterská práce 2005
Dokumentární fotografie na Dolním Slezsku 1945 - 2000 Teoretická magisterská práce 2014
Přehrada Praktická magisterská práce 2014
Být single Praktická magisterská práce 2018
Fotografie a narace, mají fotografie schopnost vyprávět? Teoretická doktorská práce 2018
Fotografie v Horním Slezsku od roku 1945 do současnosti Teoretická doktorská práce 2018
Fotografie v Divadle Petra Bezruče v Ostravě Teoretická bakalářská práce 2010
Interiery bydlení v dělnických čtvrtích v Horním Slezsku Praktická magisterská práce 2013
Téma eugeniky ve fotografii na vybraných příkladech Praktická magisterská práce 2020
ODPOČINEK V POLSKÉ DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFII PO ROCE 2000 Teoretická bakalářská práce 2020
Jsi starší buď také rozumější - You’re older grow wiser Praktická bakalářská práce 2020
PROCEDURA WEJŚCIA DO KLASY Praktická bakalářská práce 2020
Životy pod rouškou Praktická bakalářská práce 2021
Elvis Presley ve fotografii a jeho vizuální vliv na pop kulturu Teoretická bakalářská práce 2021
Role domova v současné české fotografii (od roku 2000) Teoretická bakalářská práce 2021
Dokumentární fotografie jako elegie a psychoterapie Teoretická bakalářská práce 2021
Handicapovaní v české fotografii po roce 2000 Teoretická bakalářská práce 2021
Jako by se nechumelilo Praktická bakalářská práce 2021
Exploring by intellect Praktická bakalářská práce 2022
Spolu Praktická magisterská práce 2022
3650 Praktická bakalářská práce 2022
ABSOLVENTI ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Teoretická bakalářská práce 2022
Ticho Jana Skácela - Silence of Jan Skácel Praktická bakalářská práce 2022
Narušené krajiny Polská dokumentární fotografie směru new topographics z pohledu války, smrti a utrpení Teoretická magisterská práce 2023
Fragmenty | Fragments Praktická bakalářská práce 2023
Nebydlení Praktická magisterská práce 2023
bezdomovectví ve fotografii v České republice Teoretická magisterská práce 2023
Arkadiusz Ławrywianiec / FOTOGRAF blízko lidem Teoretická bakalářská práce 2023
Fotografie jako forma autoarteterapie vycházející z tvorby vybraných polských fotografů XXI. století Teoretická bakalářská práce 2023