prof. Mgr. Jindřich Štreit dr. h. c.

Záverečné práce, které pedgog vedl

Jméno práce Typ práce Rok
I hate when it is 2:30 PM Praktická bakalářská práce 2023
Fragmenty | Fragments Praktická bakalářská práce 2023
bezdomovectví ve fotografii v České republice Teoretická magisterská práce 2023
Marie Výstavní soubor za 1. ročník 2023
Král Filip VI. Výstavní soubor za 1. ročník 2023
Holubář Výstavní soubor za 2. ročník 2023
Tatínek Výstavní soubor za 2. ročník 2023
Příběh o naději Výstavní soubor za 2. ročník 2023
Pavel Výstavní soubor za 4. ročník 2023
Francouzi - lékaři Praktická bakalářská práce 2022
Ticho Jana Skácela - Silence of Jan Skácel Praktická bakalářská práce 2022
Spolu Praktická magisterská práce 2022
Pomocní andělé Výstavní soubor za 1. ročník 2022
Za hranicí Výstavní soubor za 1. ročník 2022
Člověk Výstavní soubor za 1. ročník 2022
Jindřich Štreit Výstavní soubor za 1. ročník 2022
LENA JAKUBČÁKOVÁ Teoretická bakalářská práce 2021
I hate when it is 2:30 PM Výstavní soubor za 2. ročník 2021
Otilie Výstavní soubor za 2. ročník 2021
Tiché místo Výstavní soubor za 2. ročník 2021
Fragmenty světla Výstavní soubor za 2. ročník 2021
portréty Praktická bakalářská práce 2020
Haldy Praktická doktorská práce 2020
Novinářská fotografie ve Slezsku ve dvou největších regionálních denících „Trybuna Robotnicza” a „Dziennik Zachodni” od roku 1945 do současnosti Teoretická doktorská práce 2020
Nezlomný Výstavní soubor za 1. ročník 2020
Život za závojem Výstavní soubor za 1. ročník 2020
Svoboda. Kde? Výstavní soubor za 1. ročník 2020
Obyčejný příběh Výstavní soubor za 1. ročník 2020
Tak blízko, tak daleko Výstavní soubor za 2. ročník 2020
Jen vítr šeptá / ONLY THE WIND WHISPERING Výstavní soubor za 2. ročník 2020
Zakrzówek Výstavní soubor za 4. ročník 2020
Bezdomovectví ve fotografii v České republice po roce 1989 Teoretická bakalářská práce 2019
Vladislav Galgonek Fotograf Teoretická magisterská práce 2019
Suseda Výstavní soubor za 1. ročník 2019
Sama za zdí Výstavní soubor za 2. ročník 2019
Být single Praktická magisterská práce 2018
Lidová konzervatoř Ostrava Teoretická bakalářská práce 2018
Fotografie v Horním Slezsku od roku 1945 do současnosti Teoretická doktorská práce 2018
Fotografie a narace, mají fotografie schopnost vyprávět? Teoretická doktorská práce 2018
Galerie Café Amadeus Muzeum umění Olomouc Teoretická magisterská práce 2018
Viktor Kronbauer a barva v divadelní fotografii Teoretická bakalářská práce 2017
Autismus ve fotografii Teoretická bakalářská práce 2017
Evžen Sobek Teoretická bakalářská práce 2016
Německá a česká fotografie na Rýmařovsku Teoretická magisterská práce 2016
Fotografové Národního divadla moravskoslezského od 90. let do současnosti Teoretická magisterská práce 2016
Miloslav Požár Fotograf Teoretická bakalářská práce 2015
Česká válečná fotografie od roku 1990 do současnosti Teoretická bakalářská práce 2015
Baba z lesa Praktická bakalářská práce 2014
Miss Roma Praktická magisterská práce 2014
Nevěsty poté Praktická magisterská práce 2014
Slezské zemské muzeum v Opavě - fotografická sbírka 1960 - 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii Teoretická bakalářská práce 2014
Eduard Ingriš - fotografické dílo Teoretická magisterská práce 2014
Andrew Dada - Děda Praktická bakalářská práce 2013
Přístav 2 Praktická bakalářská práce 2013
Vzpomínky z dolu Praktická bakalářská práce 2013
Aristrokraté Praktická bakalářská práce 2013
Interiery bydlení v dělnických čtvrtích v Horním Slezsku Praktická magisterská práce 2013
Witold Jacyków a jeho fotografické světy Teoretická bakalářská práce 2013
Fotografické výstavy ve Francouzském institutu v Praze 1990-2012 Teoretická bakalářská práce 2013
Gymnasts Výstavní soubor za 2. ročník 2013
Fotograf Ladislav MIchálek Teoretická bakalářská práce 2012
Fotoskupina při LŠU Miroslava Stibora pod jeho vedením Teoretická bakalářská práce 2012
Fotografové Aneta a Petr Maclovi Teoretická magisterská práce 2011
Fotografia a literárny text v slovenských knižných publikáciách (výber od druhej polovice 20. storočia) Teoretická bakalářská práce 2010
Daniel Šperl Teoretická bakalářská práce 2010
Fotografie v Divadle Petra Bezruče v Ostravě Teoretická bakalářská práce 2010
Fotograf Jaromír Palas Teoretická bakalářská práce 2009
Cesta Antonína Střížka od malby k fotografii Teoretická bakalářská práce 2008
Vojtěch Sapara – člen fotoskupiny DOFO Teoretická bakalářská práce 2008
Můj svět - moje realita, fotografický projekt „mentálně postižení fotografují“ Teoretická bakalářská práce 2007
František Krasl Teoretická bakalářská práce
Zlín a jeho lidé devadesátých let 20. století Teoretická bakalářská práce
Fotografie jako tvůrčí prostředek ve výtvarné výchově na základních a středních školách, ZUŠ a DDM Teoretická bakalářská práce
Divadelní fotografie Teoretická bakalářská práce
Děti v současné české fotografii Teoretická bakalářská práce
Pes v české fotografii Teoretická bakalářská práce
Andrej Bán, fotograf Teoretická bakalářská práce
Mladí fotografové Ostravska 2000 Teoretická bakalářská práce
Vývoj české fotografie s tématem dětí po 2. svět. válce Teoretická bakalářská práce
Fotografie v Divadle Petra Bezruče v Ostravě Teoretická bakalářská práce

Záverečné práce, které pedgog oponoval

Jméno práce Typ práce Rok
Subjektivní dokument ve světové fotografii padesátých let Teoretická bakalářská práce
Činnost fotografického oddělení Slezského zemského muzea v Opavě Teoretická bakalářská práce
Milena Valušková Teoretická bakalářská práce
Dokumentaristé českých vesnic v rumunském Banátu Teoretická bakalářská práce
Weegee Teoretická bakalářská práce
Teoretické práce Eugena Wiškovského Teoretická bakalářská práce
Romové před objektivy českých fotografů od 60. let 20. století do současnosti Teoretická bakalářská práce 2000
Tdeusz Rolke, polský dokumentarista Teoretická bakalářská práce
František Vopat - fotograf Teoretická bakalářská práce
Barbara Klemm Teoretická bakalářská práce
Jeff Kratochvíl Teoretická bakalářská práce
Ivo Přeček Teoretická bakalářská práce
Fotoklub Příbor Teoretická bakalářská práce
Počátky fotografického školství na Ostravsku Teoretická bakalářská práce 2004
Fotograf na cestě Teoretická bakalářská práce
Jaroslav Pulicar Teoretická bakalářská práce
Revue Fotografie za redigování Václava Jírů Teoretická bakalářská práce 2008
Využití fotografie v klauzurních a diplomových pracích studentů intermediální tvorby a grafiky Katedry výtvarné tvorby Ostravské univerzity v Ostravě Teoretická bakalářská práce 2008
Dokumentární fotografie pravoslavné církve v Polsku od roku 1980 do současnosti Teoretická bakalářská práce 2009
Fotografové Anna a Karel Kocourkovi Teoretická bakalářská práce 2009
Tomáš Fassati – teoretická činnost v oblasti fotografické tvorby Teoretická bakalářská práce 2009
Fotografické výstavy v Galerii v podloubí v Olomouci Teoretická bakalářská práce 2012
Miroslav Vojtěchovský/ teoretik- pedagog – kurátor - fotograf Teoretická bakalářská práce
Irena Armutidisová Teoretická bakalářská práce 2012
FRAME Teoretická bakalářská práce 2012
Ivo Gil Teoretická bakalářská práce 2013
Množství lidí denně viděných Fotografické dílo Ivo Loose Teoretická bakalářská práce 2013
Michal Hanko Teoretická bakalářská práce 2015
Ateliér Miloty Havránkovej na VŠVU v Bratislave Teoretická bakalářská práce 2015
Rodina z hlediska otce v současné polské fotografii Teoretická bakalářská práce 2016
Víťazné granty Inštitútu pre verejné otázky a Vaculik Advertising v rokoch 2001-2006 Teoretická bakalářská práce 2016
Využití fotografie v charitativních institucích Teoretická bakalářská práce 2017
Boris Németh - fotograf Teoretická bakalářská práce 2018
Vlak v české fotografii Teoretická bakalářská práce 2019
Krzysztof Miller - fotograf Teoretická bakalářská práce 2019
Propagujme ocel a uhlí! Fotografické publikace o Ostravsku ve 20. století Teoretická magisterská práce 2016
Fotografická tvorba Rudolfa Sikory Teoretická magisterská práce 1998
Ostravské fotografické školství po roce 1948, výuka fotografie na Střední umělecké škole v Ostravě Teoretická magisterská práce 2006
Dom Fotografie v Poprade Teoretická magisterská práce 2012
Dítě jako fotograf Teoretická magisterská práce
Fotobanky Teoretická magisterská práce 2005
Jiří Hanke Teoretická magisterská práce 2005
Běla Kolářová Teoretická magisterská práce 2001
Ibra Ibrahimovič Teoretická magisterská práce 2016
Mezi orientalismem a ,,podhalanismem“ Teoretická magisterská práce 2018
Fotografické výstavy Institutu tvůrčí fotografie v galerii Opera Teoretická magisterská práce 2018
Pedagogové Ateliéru reklamní fotografie FMK UTB ve Zlíně Teoretická magisterská práce 2009
Hranice Praktická magisterská práce 2014
Dítě jako fotograf Teoretická bakalářská práce 2014
Až já budu malý Praktická bakalářská práce 2018
Kde začíná Evropa Praktická magisterská práce 2013
Předpoklady egoismu-reflexe tradic Praktická bakalářská práce 2013
Vnitřní svět Praktická bakalářská práce 2013
Rugby Praktická magisterská práce 2013
Miroslav Vojtěchovský, teoretik, pedagog, kurátor, fotograf Teoretická bakalářská práce 2012
Polští Židé ve fotografii Polish Jews in photography Teoretická bakalářská práce 2020
Židovská společnost na Horním Slezsku Praktická bakalářská práce 2020
VODA v době antropocénu skrze umění fotografie Teoretická bakalářská práce 2020
Fotografické výstavy v Slovenskej Národnej galérii v Bratislave Teoretická bakalářská práce 2020
Pavel Pecha Teoretická magisterská práce 2020
CREW TEENS Praktická magisterská práce 2012
Pokojíčky / Little chambers Praktická magisterská práce 2012
Dvetisíc dvatsat Praktická bakalářská práce 2021
FOTO ŠKOLA BRNO Teoretická bakalářská práce 2022
Česká foto škola Teoretická bakalářská práce 2022
Hospic Praktická bakalářská práce 2022
Martin Wágner Teoretická magisterská práce 2023
Fotografické výstavy na Letních filmových školách v Uherském Hradišti Teoretická bakalářská práce 2008
ZDENĚK STOLBENKO Teoretická bakalářská práce 2023