Arkadiusz Gola

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Novinářská fotografie na Slezsku v 60. a 70. letech 20. století ve dvou největších regionálních denících Tribuna Robotnicza a Dziennik Zachodni. Teoretická bakalářská práce 2009
Lidé z uhlí Praktická bakalářská práce 2009
GORNIK PORTRET Výstavní soubor za 4. ročník 2011
Novinářská fotografie na Slezsku v 60. a 80. letech 20. století ve dvou největších regionálních denících Trybuna Robotnicza a Dziennik Zachodni. Teoretická magisterská práce 2013
Interiery bydlení v dělnických čtvrtích v Horním Slezsku Praktická magisterská práce 2013
Haldy Praktická doktorská práce 2020
Novinářská fotografie ve Slezsku ve dvou největších regionálních denících „Trybuna Robotnicza” a „Dziennik Zachodni” od roku 1945 do současnosti Teoretická doktorská práce 2020

Záverečné práce, které pedgog vedl

Jméno práce Typ práce Rok
Portréty obyvatel Tarnovských Hor 2019-2020 Praktická bakalářská práce 2023
God’s Children Praktická bakalářská práce 2023
Obraz Polska 70. a 80. let v zahraničí ve fotografiích Chrise Niedenthala Teoretická bakalářská práce 2023
Obrazy psychické nemoci v současné fotografii / Images of mental illness in contemporary photography Teoretická bakalářská práce 2023
ŽENY VE FOTOGRAFII JOANNY HELANDER Teoretická bakalářská práce 2023
Arkadiusz Ławrywianiec / FOTOGRAF blízko lidem Teoretická bakalářská práce 2023
Život mimo systém v současné americké dokumentární fotografii v pracích A. Sotha, L. Fogliy a M. Genitempa Teoretická bakalářská práce 2023
Neformální skupina fotografů stužená kolem ,,Projekt Strzybnica“ a ,,Dokumentu Projektu“ / An informal group of photographers ,,Projekt Strzybnica“ and ,,Dokument Projektu“ Teoretická bakalářská práce 2023
ŽENY VE FOTOGRAFII JOANNY HELANDER Teoretická bakalářská práce 2023
SPORTOVNÍ FOTOGRAFIE V HORNÍM SLEZSKU PO ROCE 1989 Teoretická magisterská práce 2023
TYPOLOGIE JAKO UMĚLECKÁ STRATEGIE V POLSKÉ FOTOGRAFII PO ROCE 2012 Teoretická magisterská práce 2023
Světlo Výstavní soubor za 1. ročník 2023
Dom Kultury Kopalni Wujek w Katowicach – kiedyś i dziś Výstavní soubor za 1. ročník 2023
Důchodci Výstavní soubor za 1. ročník 2023
A začala zima... Výstavní soubor za 2. ročník 2023
"Slezske sny","Silesian dreams" Praktická bakalářská práce 2022
20 let Slezské fotografické společnosti ŚTF Teoretická bakalářská práce 2022
Soutěž Slezská novinářská fotografie 2003 - 2020 Teoretická bakalářská práce 2022
Abyssinia Výstavní soubor za 1. ročník 2022
Nemluv se mnou jako s hluchým. Výstavní soubor za 1. ročník 2022
DECH Výstavní soubor za 1. ročník 2022
Zbyt Silna Výstavní soubor za 1. ročník 2022
Zachránit '22 Výstavní soubor za 2. ročník 2022
Oklahoma Výstavní soubor za 2. ročník 2022
Typologie hrázděných domů vToruni Praktická bakalářská práce 2021
FOTOGRAFIE JAKO NÁSTROJ INTERVENCE DO MĚSTSKÉHO PROSTORU V POLSKU PO ROCE 2000 Teoretická bakalářská práce 2021
MARIUSZ FORECKI MONOGRAFIE Teoretická bakalářská práce 2021
Home office Výstavní soubor za 1. ročník 2021
BORDERLAND Výstavní soubor za 1. ročník 2021
Foodtrucks Výstavní soubor za 1. ročník 2021
Stávka žen Výstavní soubor za 1. ročník 2021
Wypalacze / Burners Výstavní soubor za 1. ročník 2021
Byly tam Stáňovy úly Výstavní soubor za 1. ročník 2021
Hledam Výstavní soubor za 1. ročník 2021
Wonderland Výstavní soubor za 2. ročník 2021
Ogrodowa Postscriptum Výstavní soubor za 4. ročník 2020

Záverečné práce, které pedgog oponoval

Jméno práce Typ práce Rok
Dokumentárná fotografie a sociální procesy na Ukrajině v letech 2009-2020. Teoretická bakalářská práce 2020
Obraz Československa v období Pražského jara v polském tisku - The image of Czechoslovakia during the Prague Spring period in Polish publications Teoretická magisterská práce 2022
Úporná země - Demanding Country Praktická bakalářská práce 2022
Černobílá subjektivní dokumentární fotografie v Polsku po roce 2000 Teoretická bakalářská práce 2023
Fotografická tvorba Mariusze Hermanowicze po roku 1982 Teoretická magisterská práce 2023
Marta Zgierska Teoretická bakalářská práce 2023
Fotografická manipulace v polské umělecké fotografii po roce 2000 Teoretická bakalářská práce 2023
Łukasz Rusznica Teoretická bakalářská práce 2023