Mikoláš Herskovič

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Originál ve fotografii Teoretická bakalářská práce 2010
Bez názvu Praktická bakalářská práce 2010