Krzystof Kowalczyk

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Bez Názvu Výstavní soubor za 2. ročník 2008
Bez názvu Výstavní soubor za 2. ročník 2009
Fotografie jako inspirace, nástroj a výrazový prostředek v tvorbě vybraných současných polských umělců po roce 2000 Teoretická bakalářská práce 2010
Odboj Praktická bakalářská práce 2010
Bez názvu Výstavní soubor za 4. ročník 2011
Fotografie v tvorbě vybraných polských umělců po roce 2000 Teoretická magisterská práce 2014
Přehrada Praktická magisterská práce 2014
Prázdno a hranice Praktická doktorská práce 2022
Fotografie v tvorbě vybraných polských umělců po roce 1989 Teoretická doktorská práce 2022