Katarzyna Sagatowska

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
70cm Výstavní soubor za 2. ročník 2008
Trh umělecké fotografie v Polsku Teoretická bakalářská práce 2010
The Promised City Praktická bakalářská práce 2010
Momentary colection Výstavní soubor za 4. ročník 2011
Sběratelství fotografie v Polsku po roce 2003 Teoretická magisterská práce 2014
MOMENTARY COLLECTION Praktická magisterská práce 2014
Fotografický trh v Polsku v letech 2003–2020 - Photography Market in Poland in 2003–2020 Teoretická doktorská práce 2022
Lockdown z cyklu Momentary Collection Praktická doktorská práce 2022