Karol Grygoruk

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Hipsters Výstavní soubor za 1. ročník 2009
Aspekty identity a její vliv na vybraných zástupců americké intimní fotografie. Teoretická bakalářská práce 2013
FAMILY COMES FIRST Praktická bakalářská práce 2013
Nové narace, dokumentární fotografie a transformace současných forem komunikace Teoretická magisterská práce 2018
I LOVE YOU DAD Praktická magisterská práce 2018
Threshold Výstavní soubor za 4. ročník 2018