Jan Andrew Hauner

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Můj pražský dědeček Výstavní soubor za 1. ročník 2011
Vizualismus Teoretická bakalářská práce 2013
Andrew Dada - Děda Praktická bakalářská práce 2013