Jiří Nováček

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Amsterdam Výstavní soubor za 1. ročník 2011
Jindřich Přibík fotograf Teoretická bakalářská práce 2013
Aristrokraté Praktická bakalářská práce 2013