Anna Grzelewska

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Julia Wannabe Výstavní soubor za 1. ročník 2011
Julia Wannabe Výstavní soubor za 2. ročník 2012
Nahé dítě v současné fotografii Teoretická bakalářská práce 2015
Wannabe Praktická bakalářská práce 2015
Nahé dítě ve fotografii Teoretická magisterská práce 2016
Wannabe IV Výstavní soubor za 4. ročník 2016
Wannnabe V Praktická magisterská práce 2016
Co nezobrazovat. Fotografie na pozadí proměn společenských hodnot od konce 19. století do současnosti / What we can not see. Photography on the background of a cultural and social changes since the end of the nineteenth century to the present Teoretická doktorská práce 2024
Imago Praktická doktorská práce 2024