Jonáš Mlejnek

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Imaginárium Výstavní soubor za 1. ročník 2013
Za soumraku Výstavní soubor za 2. ročník 2014
Fotografie jako objekt Teoretická bakalářská práce 2015
Pelc Tyrolka Praktická bakalářská práce 2015