Bartosz Wrotniak

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Interiors Výstavní soubor za 1. ročník 2013
Bez názvu Výstavní soubor za 2. ročník 2014
Adam Sobota, Monografie Teoretická bakalářská práce 2017
Modra Praktická bakalářská práce 2017
Illusion Výstavní soubor za 4. ročník 2018