Michal Patycki

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Vozeur Výstavní soubor za 1. ročník 2015
Mirage Výstavní soubor za 2. ročník 2016
Biologické kontexty v současné polské fotografii Teoretická bakalářská práce 2018
Slunce Praktická bakalářská práce 2018
VAR Výstavní soubor za 4. ročník 2019
Rám jako umělecký objekt v současné české a polské fotografii The Frame as an Art Object in Contemporary Czech and Polish Photography Teoretická magisterská práce 2023
Podívej se, jak tyto vzpomínky ovlivňují vaši vodu - SEE HOW THESE MEMORIES AFFECT YOUR WATER Praktická magisterská práce 2023