Pawel Starzec

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Homecoming Výstavní soubor za 1. ročník 2015
Jagmasters and tape hiss Výstavní soubor za 2. ročník 2016
Krajina jako vypravěč Teoretická bakalářská práce 2018
Makeshift Praktická bakalářská práce 2018
Development Výstavní soubor za 4. ročník 2019