MgA. Jan Brykczynski

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Collection Výstavní soubor za 4. ročník 2014
Současné tendence ve fotografických knížkách na vybraných příkladech. Teoretická magisterská práce 2015
The Gardener Praktická magisterská práce 2015
Aktuální tendence v oblasti fotografických knih. Současné fotografické knihy pokoušející se o revizi historie analyzované na příkladech vybraných polských publikací. Teoretická doktorská práce 2023
Všední místo - An Everyday Place Praktická doktorská práce 2023

Záverečné práce, které pedgog vedl

Jméno práce Typ práce Rok
Ďáblovo žebro Praktická bakalářská práce 2023
Podívej se, jak tyto vzpomínky ovlivňují vaši vodu - SEE HOW THESE MEMORIES AFFECT YOUR WATER Praktická magisterská práce 2023
Paranormální jevy ve Fotografii Teoretická bakalářská práce 2023
Fotografická tvorba Mariusze Hermanowicze po roku 1982 Teoretická magisterská práce 2023
ZdrowieJEM Výstavní soubor za 1. ročník 2023
A Knife Výstavní soubor za 1. ročník 2023
ŠKOLNÍ STATUTY Výstavní soubor za 1. ročník 2023
Sabina Výstavní soubor za 2. ročník 2023
Mam rada kdyz je tma Výstavní soubor za 2. ročník 2023
Incomplete metamorphosis Výstavní soubor za 2. ročník 2023
Toi Story Výstavní soubor za 2. ročník 2023
Úporná země - Demanding Country Praktická bakalářská práce 2022
Eraserhead Praktická magisterská práce 2022
Anew Praktická magisterská práce 2022
Nerozhodný moment. Moderní narativní postupy v dokumentární fotografii. Teoretická magisterská práce 2022
Obraz Československa v období Pražského jara v polském tisku - The image of Czechoslovakia during the Prague Spring period in Polish publications Teoretická magisterská práce 2022
10 minut Výstavní soubor za 1. ročník 2022
Deleted Land Výstavní soubor za 1. ročník 2022
No title Výstavní soubor za 1. ročník 2022
Gutek Výstavní soubor za 1. ročník 2022
Grzebanie Výstavní soubor za 2. ročník 2022
Mít, čím přijet Výstavní soubor za 2. ročník 2022
Biodegradable Space Výstavní soubor za 2. ročník 2022
Miasto Výstavní soubor za 2. ročník 2022
Bez názvu Výstavní soubor za 2. ročník 2022
Półka/Polička Výstavní soubor za 2. ročník 2022
"Byli jsme mrtví tak dlouho" Výstavní soubor za 4. ročník 2022
Dušan Výstavní soubor za 4. ročník 2022
Doupě Výstavní soubor za 1. ročník 2021
Motanki Výstavní soubor za 1. ročník 2021
Zbuduje nowy dom Výstavní soubor za 1. ročník 2021
Anxiety Výstavní soubor za 1. ročník 2021
All That Hype Výstavní soubor za 1. ročník 2021
Stůl se zlomenýma nohami Výstavní soubor za 1. ročník 2021
Královstvo na osmom poschodí Výstavní soubor za 1. ročník 2021
Dobrze cie widziec Výstavní soubor za 2. ročník 2021
Blown out flames Výstavní soubor za 2. ročník 2021
Oheň Výstavní soubor za 2. ročník 2021
Svítání Výstavní soubor za 2. ročník 2021
Historia Polski zeszyt cwiczen vol. 1 Výstavní soubor za 4. ročník 2021
Sezon Výstavní soubor za 4. ročník 2021
Pohyb Praktická bakalářská práce 2020
Sen o monarchii Praktická bakalářská práce 2020
Fotografie předmětů v souvislosti s traumatem na vybraných příkladech umělkyň, které v Polsku tvořily po roce 2000. Teoretická bakalářská práce 2020
ODPOČINEK V POLSKÉ DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFII PO ROCE 2000 Teoretická bakalářská práce 2020
Módní fotografie v Polsku v 60. letech 20. století Teoretická magisterská práce 2020
The Office Výstavní soubor za 2. ročník 2020
Fitoplankton Výstavní soubor za 2. ročník 2020
c.o.v.i.d. #zůstaň doma Výstavní soubor za 2. ročník 2020
"...zbytek - jsou pohledy" Výstavní soubor za 4. ročník 2020
Fotografický obraz polských prezidentů v letech 1989 až 2019 Teoretická bakalářská práce 2019
Krajinářská fotografie polských studentů, absolventů a doktorů Institutu tvůrčí fotografie v Opavě Teoretická bakalářská práce 2019
Ekonomické témata ve fotografii Konrada Pustoły Teoretická bakalářská práce 2019
Mezi dokumentem a fikcí v současné polské fotografii Teoretická bakalářská práce 2019
Polská velkoformátová fotografie v 21. století. Teoretická bakalářská práce 2019
MEZI DOKUMENTEM A FIKCÍ V SOUČASNÉ POLSKÉ FOTOGRAFII Teoretická bakalářská práce 2019
Fotografická tvorba Mariusze Hermanowicze do roku 1982 Teoretická bakalářská práce 2019
Sportovní fotografie v Polsku. Teoretická magisterská práce 2019
Krajina jako vypravěč Teoretická bakalářská práce 2018
Andrzej Gerorgiew portrecista Teoretická bakalářská práce 2018
Nové narace, dokumentární fotografie a transformace současných forem komunikace Teoretická magisterská práce 2018
Světelný smog Výstavní soubor za 1. ročník 2018
Módní fotografie v Polsku v 50. letech 20. století Teoretická bakalářská práce 2017
Komplikované vztahy mezi otcem a synem na příkladech ve fotografii Teoretická bakalářská práce 2017

Záverečné práce, které pedgog oponoval

Jméno práce Typ práce Rok
Analýza jevů apropriačního umění na vybraných příkladech prací současných polských umělců Teoretická bakalářská práce 2016
Fresh From Poland - organizace propagující polské fotografy v zahraničí. Teoretická bakalářská práce 2019
Mezi dokumentem a současným umění. Fotografie v Polsku po roce 2000 Teoretická magisterská práce 2016
Den, kdy nikdo nezemřel“ Adama Broomberga a Olivera Chanarina jako antiteze klasické válečné fotoreportáže Teoretická bakalářská práce 2020
Dobrze cie widziec Výstavní soubor za 2. ročník 2021
Zdá se, že je vše v pořádku Praktická bakalářská práce 2021
Obrazy psychické nemoci v současné fotografii / Images of mental illness in contemporary photography Teoretická bakalářská práce 2023