Jan Sakař

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Amalgam Výstavní soubor za 1. ročník 2014
Scotlandspace Výstavní soubor za 2. ročník 2016