Jana Kolářová

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Jakub Kolář Výstavní soubor za 1. ročník 2016
Život s asistencí Výstavní soubor za 2. ročník 2021