Karolína Golis

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Pandora Výstavní soubor za 1. ročník 2017
APPLE town Výstavní soubor za 2. ročník 2018