Maria Śliwa

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Fotografie Zofie Rydetové Teoretická bakalářská práce
Jerzy Lewczynski Teoretická magisterská práce 1999