Pavel Vrzala

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Staveništní zátiší Výstavní soubor za 1. ročník 2018
Příběh noci jedna Výstavní soubor za 2. ročník 2018