Simona Kalašová

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Wunderland Výstavní soubor za 1. ročník 2019
Singular Výstavní soubor za 2. ročník 2021