Klára Krátká

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Dotyk Výstavní soubor za 1. ročník 2021
Důvěrnost Výstavní soubor za 2. ročník 2022
Schody Praktická bakalářská práce 2023
Radek Kalhous / 21 let fotožurnalismu Teoretická bakalářská práce 2023