Klára Krátká

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Dotyk Výstavní soubor za 1. ročník 2021
Důvěrnost Výstavní soubor za 2. ročník 2022