Simona Šreková

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Gitta Výstavní soubor za 1. ročník 2021
Místo Výstavní soubor za 2. ročník 2022