Karolina Zajackowska

Závěrečné studentské práce a výstavní soubory

Jméno práce Typ práce Rok
Nothing good ever happens after 5 AM Výstavní soubor za 1. ročník 2011
Bez názvu Výstavní soubor za 2. ročník 2012