Práce

Ladislav Čevela : Krajinářská fotografie ve sbírce SZM v Opavě po roce 1945

Autor: Ladislav Čevela
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Miroslav Bílek
Oponent: Vojtěch Bartek
Inventární číslo: Bc - 01/93
Rok: