Práce

Ester Erdélyová : NUMB

Autor: Ester Erdélyová
Praktická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo:
Rok: 2014

Anglický pojem NUMB – popisuje stav, keď človek v traumatizujúcej situácii vypne vnímanie a akoby sa oddiali od prítomnosti. Daná osoba si často po tomto stave nepamätá nič z psychicky zaťažujúcej skúsenosti. Veľa žien pracujúcich v sex biznise popisuje tento stav ako bežný. Súbor dokumentárnych portrétov žien pracujúcich v pouličnom sex biznise vychádza zo stretnutí s nimi a postupného spoznávania problematiky. Vďaka mojej ceste k nim cez organizáciu, ktorá im pomáha ku mne pristupovali s dôverou. Väčšinou ide o ženy z ťažkých rodinných pomerov a tiež o drogovo závisle. V osobnom kontakte ženy pôsobia ako detské, naivné. Vizuálne ich detskosť a dievčenskosť prezrádzajú detské sponky do vlasov, ružova a fialova farba, vysypane flitre... Akoby mali dve tvare neprístupnú, obrannú a nepríjemnú a naopak aj zraniteľnú. Potreba hodnôt ako lásky, domova ostáva u všetkých napriek rôznym možnostiam rovnaká. Pre ochranu identity žien volím portrétovanie odzadu v tzv. stratenom profile. Portréty dopĺňam o detaily z ich bezprostredného okolia i súkromného priestoru ich domova. Vo výslednej adjustácii rozdeľujem fotografie na tri veľkosti: 50x70, 45x60 a 30x45. Výsledkom má byť inštalácia kde fotografie fungujú striedaním formátov a umiestnením v rôznych líniách opticky ako celok.