Práce

Krzystof Kowalczyk : Přehrada

Autor: Krzystof Kowalczyk
Praktická magisterská práce
Vedoucí: Václav Podestát
Oponent: Jiří Siostrzonek
Inventární číslo:
Rok: 2014

Stavba přehrady v obci Świnna Poręba nedaleko Wadowic je nejdéle realizovaným hydrologickým projektem v polské historii. Nápad postavit zde retenční nádrž se zrodil již ve 20. letech minulého století, ale skutečné zahájení stavebních prací se uskutečnilo až v roce 1986. Práce však byly brzy přerušeny vzhledem k nedostatku finančních prostředků. K opětovnému obnovení stavební činnosti došlo v roce 2005, v důsledku světové finanční krize však byla opět přerušena. Katastrofická povodeň v roce 2010 přiměla vládu k rozhodnutí podpořit projekt dodatečnými finančními prostředky, aby mohla být stavba dokončena do roku 2014. Krátce nato se však ukázalo, že ani tento termín nebude dodržen. Během posledních 50 let všechny vlády zakazovaly místním občanům stavbu nových domů a nepovolovaly ani opravy již stávající zástavby. Z přibližně čtyř set domů v několika obcích dnes stojí pouhých pět. Obyvatelé byli přesídleni a na jejich místo přijela těžká technika. Ve své nejzákladnější významové rovině jde o dokument na téma společnost, možná i humanismus. Vypráví o pomíjivosti, dočasnosti a nevyhnutelnosti. Je také pokusem o zachycení vztahu mezi člověkem a přírodou. Při práci na tomto cyklu jsem hledal motivy, které by signalizovaly dlouho očekávaný proces napouštění nádrže. Přestože k zahájení tohoto procesu z technického hlediska ještě nedošlo, některé stopy lidské existence a přírodní procesy napovídají, že již probíhá. Voda už je tady – doslova i přeneseně. Fotografováním a výběrem snímků jsem se snažil vyhnout doslovnosti a předjímavosti. Záleželo mi na metaforickém a poetickém vyznění tématu a malířském ztvárnění prostředí. Neodvratitelné zaplavení jsem nacházel v lidmi zanechaných věcech, jež připomínají mořská stvoření, rozlévající se vlnobití nebo opuštěný ostrov. Při zpracování snímků jsem se soustředil i na čistotu formy a kompozice. Vyprávění je nelineární. Nemá smysl vyprávět konkrétní příběh, ale spíše zprostředkovat atmosféru a vyvolat reflexi. Doufám, že každý divák si v těchto snímcích najde vlastní odpověď.