Práce

Lada Krupková : Vztahy české a sovětské fotografické avantgardy

Autor: Lada Krupková
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Aleš Kuneš
Inventární číslo: Bc - 118/00
Rok: