Práce

Dušan Kochol : Eye of Providence

Autor: Dušan Kochol
Praktická magisterská práce
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2009

V súbore Eye of Providence /Oko vševidiace/ som sa snažil symbolikou zaviazaných očí znázorniť slepotu, vedúcu nás životom pod dohľadom Oka vševidiaceho a následne spytovať tento fakt otázkou: Nasledujeme, lebo sme slepí, alebo nasledujeme slepé Oko vševidiace? “Reklamná kampaň“ Eye of Providence je v tejto práci považovaná nielen za symbol náboženstva, ale rovnako i stelesnením osobných presvedčení, pocitov, cieľov a túžob. Druhú otázku, ktorú som sa snažil v tomto súbore načrtnúť je zamyslenie sa nad tým, či má človek vôbec potrebu vidieť, alebo je život pod vedením Eye of Providence, jednoduchší, či už hovoríme o vedení skupinou, štátom alebo spoločnosťou. Bude jednotlivec, ktorý sa odváži dať si dolu šatku z očí označený za blázna, tak ako v Platónovej alegórií tieňov na stene jaskyne?