Práce

Pavel Smejkal : Fatescapes

Autor: Pavel Smejkal
Praktická magisterská práce
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2009

Pri zbieraní materiálu pre diplomovú prácu som dlhší čas intenzívne a opätovne prichádzal do styku s množstvom fotografií z celého sveta. Významnú a neprehliadnuteľnú skupinu tvorili slávne ikony fotografie, pretože práve tie najčastejšie figurovali ako primárne vzory, na ktoré odkazovali, resp. ku ktorým sa vyjadrovali nasledujúce generácie tvorcov pracujúcich štýlom apropriácií, citácií, parafráz, paródií, konceptuálnych transverzií apod. V tejto novej práci naväzujem na svoje predchádzajúce série The Family of Man, Open Your Eyes a STARS, v ktorých som pracoval s historickým materiálom dokumentárneho charakteru a série Pornoorno a Web site story, v ktorých som zasa pracoval s derealizáciou a zabstraktnením obrazu. V poslednej sérii Fatescapes /Osudové prostory/, ktorú predkladám ako svoju magisterskú praktickú prácu, sa všetky tieto spomínané prístupy spájajú: zaujímam sa o historické súvislosti dejín ľudstva, obsiahle fotograficky zaznamenávané v priebehu posledných troch storočí, zaujíma ma samotné médium fotografie, jeho reprezentačná funkcia i jej limity a zaujíma ma tiež obraz ako taký. Odstránením hlavného motívu z historického dokumentu, z fotografií, ktoré sa stali naším kultúrnym dedičstvom, obrazovou bankou, pamäťou národov, symbolom, propagandistickým nástrojom alebo príkladom určitého prístupu k fotografii ako takej a vzorom pre vznik ďalších záberov, v dobe, keď už takmer všetky tieto fotografie boli reinterpretované množstvom ďalších generácií tvorcov z najrôznejších hľadísk - politických, umeleckých, sociálnych atď., s vedomím, že mnohé z týchto dokumentov boli inscenované obrazy, alebo ich autenticita je otázna, si kladiem otázky o ich zmyslu, úlohe a budúcnosti, zaujímam sa o možnosti fotografie v čase, keď sa klasický analógový proces dostal /zrejme/ na koniec svojej cesty a pýtam sa čo ďalej v bode, keď náš svet čaká zmena. 10 ks digitálna tlač, pigment prints, 45 x cca 60 cm